Category Archives: các design sẵn

in “mẫu khai mất việc làm” xin hỗ trợ do covid

In “giấy xác nhận đi lại” do yêu cầu công việc mùa covid Link dưới đây là file mở để bạn có thể edit chỉnh sử online và in ngay nhé, không có file .pdf cố định vì thông tin mỗi tổ chức mỗi khác. Hoặc bạn có thể tải file .word về local và […]

in “giấy xác nhận đi lại” do yêu cầu công việc mùa covid

In “giấy xác nhận đi lại” do yêu cầu công việc mùa covid Link dưới đây là file mở để bạn có thể edit chỉnh sử online và in ngay nhé, không có file .pdf cố định vì thông tin mỗi tổ chức mỗi khác. Hoặc bạn có thể tải file .word về local và […]

gọi tư vấn
icons8-exercise-96 chat-active-icon